Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2011

Αλιεία στη Μεσόγειο: Η αειφορία δεν μπορεί να μετατεθεί στο μέλλον


Πάνω από το 54% των ιχθυοαποθεμάτων της Μεσογείου, ποσοστό το οποίο προκύπτει από το δείγμα επιστημονικών μελετών, υπεραλιεύονται. Για την αντιμετώπιση αυτής της προβληματικής κατάστασης η Ε.Ε. υιοθέτησε ήδη από το 2006 το «Μεσογειακό Κανονισμό» (Μ.Κ), για στη βελτίωση της διαχείρισης της αλιείας. Στόχοι του: η αειφόρος αλιεία, η προστασία του ευαίσθητου θαλάσσιου περιβάλλοντος και η επαναφορά των αλιευτικών αποθεμάτων σε υγιή επίπεδα. Ο Μ.Κ εφαρμόζεται στα κράτη μέλη της Ε.Ε. γύρω από τη Μεσόγειο. Για να δοθεί στα Κράτη Μέλη το απαραίτητο χρονικό περιθώριο να προετοιμαστούν για ορισμένες διατάξεις του συμφωνήθηκε μάλιστα μια μακρά μεταβατική περίοδος 3 ετών. Από την 1η Ιουνίου όμως, ο κανονισμός βρίσκεται σε πλήρη ισχύ και η εφαρμογή του είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, κάποια από τα Κράτη Μέλη, μέχρι στιγμής έχουν σε μεγάλο βαθμό αποτύχει να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή του Μ.Κ. Η Κομισιόν εκφράζει τη λύπη της για αυτό το γεγονός. Καλεί τα Κράτη Μέλη να αναλάβουν επειγόντως δράση ώστε να εφαρμοστούν οι διατάξεις του Μεσογειακού Κανονισμού που βασίζονται σε επιστημονικά τεκμηριωμένα μέτρα και στοχεύουν στην αειφορία.


Η Επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, κα Μαρία Δαμανάκη, υποστηρίζει σταθερά ότι τα μέτρα που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο του «Μεσογειακού Κανονισμού» τον Δεκέμβριο του 2006 πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως σε αυτήν τη φάση και δήλωσε: «Θα μεριμνήσω ώστε ο «Μεσογειακός Κανονισμός» να εφαρμοστεί κατά γραμμα. Η μεταβατική περίοδος έχει τελειώσει. Καλώ τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση τώρα ... ».
Και πρόσθεσε: «Τα Κράτη Μέλη είχαν περισσότερα από τρία χρόνια για να προετοιμαστούν και να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του. Σ΄αυτές τις διατάξεις είχαν, άλλωστε, συμφωνήσει ομόφωνα το 2006. Η απόφασή τους ήταν το αποτέλεσμα ενός συμβιβασμού που τροποποίησε την πιο φιλόδοξη πρόταση που είχε καταθέσει η Κομισιόν. Είναι δύσκολο να αποδεχθώ ότι τα Κράτη Μέλη δεν είναι πρόθυμα ή δεν είναι σε θέση σήμερα να εφαρμόσουν έστω τη συμφωνία του 2006. Μου προκαλεί απογοήτευση.».
Η Επίτροπος κα Μαρία Δαμανάκη διευκρίνισε: «Η κατάσταση αρκετών αλιευτικών αποθεμάτων στη Μεσόγειο είναι ανησυχητική. Οι αλιείς αλιεύουν κάθε χρόνο όλο και λιγότερο. Πρέπει να αντιστρέψουμε την ανησυχητική τάση προς βλαπτικές για τη βιωσιμότητα πρακτικές αλιείας και την υποβάθμιση των θαλάσσιων πόρων. Πρέπει να το κάνουμε τώρα . Αλλά για να συμβεί, όλοι πρέπει τώρα να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να τηρήσουμε τους συμφωνημένους κανόνες.»
Ο «Μεσογειακός Κανονισμός» κάνει βήματα στην κατεύθυνση της ενσωμάτωσης περιβαλλοντικών παραμέτρων στην αλιευτική πολιτική:
Προβλέπει, τη δημιουργία ενός δικτύου προστατευόμενων περιοχών όπου περιορίζονται οι αλιευτικές δραστηριότητες για να προστατευθούν οι περιοχές αναπαραγωγής, ωοτοκίας και συνολικά το θαλάσσιο οικοσύστημα.
Καθορίζει τους τεχνικούς κανόνες σχετικά με τις επιτρεπόμενες αλιευτικές μεθόδους, την απόσταση από την ακτή
προνοεί για τα προστατευόμενα είδη και τους οικοτόπους.
Ο Κανονισμός επίσης, παρέχει μεγαλύτερη δυνατότητα στα Κράτη Μέλη να προσαρμόσουν τα Μέτρα στις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες. Όμως αυτή η προσέγγιση δεν θα αποδειχθεί βιώσιμη και θα αποτύχει αν και τα Κράτη Μέλη δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
Όταν ο Μ.Κ. τέθηκε σε ισχύ στις αρχές του 2007 προέβλεψε για ορισμένες διατάξεις μια μακρά περίοδο σταδιακής εφαρμογής (μέχρι τις 31 Μαΐου 2010). Συνεπώς, θα ήταν λογικό να αναμένει κανείς οι Εθνικές Διοικήσεις, που είχαν άφθονο χρόνο, να μεριμνήσουν για τη μετάβαση και να διασφαλίσουν τη συμμόρφωσή τους. Ωστόσο, ακόμη και τώρα ορισμένες Εθνικές Διοικήσεις δείχνουν απροετοίμαστες και το επίπεδο συμμόρφωσης με τον Μ.Κ είναι προβληματικό.
Από τις πρόσφατες επιθεωρήσεις της Κομισιόν διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβιάσεις όσον αφορά στο ελάχιστο μέγεθος του ανοίγματος των διχτύων αλιείας, στο ελάχιστο μέγεθος των αλιευμάτων, καθώς και άλλα ζητήματα επιλεκτικότητας. Και αυτό παρά το γεγονός ότι όλες οι σχετικές διατάξεις είχαν δεσμευτικό χαρακτήρα μετά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού, δηλαδή πριν από 3 χρόνια. Επιπλέον, τα Κράτη Μέλη δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους να υποβάλλουν διαχειριστικά σχέδια εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, ή να ορίσουν επιπρόσθετες προστατευόμενες περιοχές αλιείας, όπως απαιτείται από τον Κανονισμό.
Αξίζει να τονιστεί ότι ο Μ.Κ επιτρέπει να συνεχιστούν συγκεκριμένες αλιευτικές πρακτικές για όσο διάστημα οι επιστημονικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι επιπτώσεις στα είδη και τους οικοτόπους είναι αποδεκτές και η διαχείρισή τους γίνεται βάσει ενός εθνικού σχεδίου.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει βαθύτατη λύπη για την παραπάνω πραγματικότητα, η οποία είναι βέβαιο ότι θα έχει άμεση αρνητική επίδραση στα αποθέματα και τη βιωσιμότητα της αλιείας. Παροτρύνει με επιμονή τα Κράτη Μέλη να ενεργήσουν άμεσα για να επανορθώσουν την κατάσταση. Συνεργάζεται στενά μαζί τους για την επίλυση των εκκρεμών προβλημάτων. Σε περίπτωση σοβαρής παραβίασης, ωστόσο, η Κομισιόν δεν θα έχει καμία άλλη επιλογή από το να λάβει αυστηρά μέτρα για τη διασφάλιση της εφαρμογής του Μ.Κ..
Η Αλιεία στη Μεσόγειο δεν μπορεί ασφαλώς να υπόκειται μόνο στον Μεσογειακό Κανονισμό και στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η εμπλοκή όλων των παράκτιων χωρών είναι κρίσιμη. Η Ε.Ε. είναι πολύ δραστήρια στο πλαίσιο πολυμερών οργανισμών όπως η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (GFCM) και η Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση του Τόνου του Ατλαντικού (ICCAT), προκειμένου να βελτιωθεί η επιστημονική γνώση και να δημιουργηθούν, πάνω απ 'όλα, ισότιμοι όροι ανταγωνισμού με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της αειφορίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΣΕΜΝΆ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
>