Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011

Νέο σύστημα ελέγχου της παράνομης αλιείας


«Μηδενική ανοχή» διαμηνύει ότι θα επιδείξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Με ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι από σήμερα τίθεται σε λειτουργία ένα νέο σύστημα για τη διενέργεια ελέγχων αλίευσης στην Ε.Ε. το οποίο καλύπτει όλο το φάσμα της αλυσίδας αγοράς «από το δίχτυ στο πιάτο», προσθέτοντας ότι θα επιδείξει «μηδενική ανοχή» έναντι της παράνομης αλιείας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το νέο σύστημα ελέγχων, οι αρχές των κρατών μελών θα μπορούν να επισημάνουν τυχόν παρατυπίες σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας αγοράς και να εντοπίζουν τον δράστη.

Νέο σύστημα ελέγχου της παράνομης αλιείας
Οι έλεγχοι θα διενεργούνται κατά τον ίδιο τρόπο σε όλη την Ευρώπη. Τα δεδομένα θα συλλέγονται και θα διασταυρώνονται ηλεκτρονικά. Όταν το προϊόν θα φτάνει στο κατάστημα, ο καταναλωτής θα γνωρίζει ότι αυτό αλιεύθηκε νόμιμα.


Οι κυρώσεις έχουν εναρμονιστεί και ένα νέο σύστημα βαθμολόγησης εξασφαλίζει ότι οι σοβαρές παραβάσεις οδηγούν σε παρόμοιες κυρώσεις σε όλα τα κράτη μέλη. Σε περίπτωση που κάποιος διαπράξει παρανομία θα αντιμετωπίζει εξίσου αυστηρές κυρώσεις ανεξαρτήτως τόπου και εθνικότητας. Σε περίπτωση, δε, που συλληφθεί επανειλημμένα να αλιεύει παράνομα, θα κινδυνεύει να χάσει την άδειά του.

Η Επίτροπος Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας, Μαρία Δαμανάκη δήλωσε τα εξής: «Εάν δεν είμαστε σε θέση να επιβάλλουμε τη νομοθεσία που εγκρίνουμε, υπονομεύουμε την αξιοπιστία της κοινής αλιευτικής πολιτικής συνολικά, όσο ορθή και αν είναι αυτή. Διαθέτουμε σήμερα ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου και επιβολής και αναμένουμε ότι η συμμόρφωση με τους κανόνες αλιείας της Ε.Ε. θα αυξηθεί στο μέλλον. Δεν μπορούμε πλέον να επιτρέπουμε ακόμη και σε μια μικρή μειονότητα αλιέων να αγνοούν τους κανόνες και να μένουν ατιμώρητοι. Εκτός από το ότι δεν είναι δίκαιο, αυτό υπονομεύει επίσης τις προσπάθειες διατήρησης, στρεβλώνει τις αγορές μέσω του αθέμιτου ανταγωνισμού, πλήττει τους αλιείς που σέβονται τον νόμο και προκαλεί ρήγματα στη συμμόρφωση και κυρίως έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή των ιχθυαποθεμάτων».

Προκειμένου να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση των κρατών μελών, η Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιήσει μηχανισμούς όπως ανεξάρτητες επιθεωρήσεις και ελέγχους, αναστολή ή ανάκληση της χορήγησης κονδυλίων από την Ε.Ε. και μείωση των ποσοστώσεων και της αλιευτικής προσπάθειας, όταν το σύστημα ελέγχου ενός κράτους μέλους αποδεικνύεται αναποτελεσματικό.

Για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των ελέγχων, η Επιτροπή χορηγεί χρηματική ενίσχυση σε κράτη μέλη συγχρηματοδοτώντας ορισμένα είδη έργων, ειδικότερα εκείνων που επικεντρώνονται στις νέες τεχνολογίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΣΕΜΝΆ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
>