Σάββατο, 23 Απριλίου 2011

Απαγορεύουμε την αλιεία στον ποταμό Έβρο


Αρχή φόρμας

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου ανακοίνωσε την απαγόρευση αλιείας στον ποταμό Έβρο, στις λίμνες, ταμιευτήρες και σε όλους τους υδάτινους σχηματισμούς της περιοχής ευθύνης της, λόγω αναπαραγωγής των αλιευμάτων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Γνώμη», η σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

1. Απαγορεύουμε την αλιεία ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών, με κάθε μέσο και εργαλείο α) στον ποταμό Έβρο, β) στις τεχνητές λίμνες, γ) στα ρέοντα ύδατα (ρέματα, χείμαρροι, κανάλια, διώρυγες) και δ) τους υπόλοιπους υδάτινους σχηματισμούς της περιοχής ευθύνης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου. Η απαγορευτική περίοδος αλιείας αρχίζει στις 15 Απριλίου 2011 ημέρα Παρασκευή ώρα 8:00 π.μ. και λήγει στις 30 Μαϊου 2011 ημέρα Δευτέρα ώρα 8:00πμ.

2. Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην προστασία της αναπαραγωγής των ιχθυοπληθυσμών και των λοιπών υδροβίων οργανισμών που διαβιούν στα παραπάνω επιφανειακά νερά.

3. Οι παραβάτες αυτής της απόφασης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν (άρθρο 11 και άρθρο 17 του Ν.Δ. 420/70 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 9 παρ. 2 και 3 του Ν.2040/92). Συγκεκριμένα για τις παραβάσεις των αλιευτικών διατάξεων η αποφάσεων επιβάλλονται διοικητικές ποινές και ποινικές κυρώσεις όπως επιβολή προστίμου, αφαίρεση άδειας αλιείας, κατάσχεση και εκποίηση των παρανόμων αλιευμένων προϊόντων, κατάσχεση και εκποίηση η καταστροφή (ανάλογα με την περίπτωση) αλιευτικών εργαλείων και συσκευών.

4. Υπεύθυνες Αρχές για την τήρηση αυτής της απόφασης είναι οι Αστυνομικές Αρχές, τα Δασαρχεία και όλες γενικά οι ανακριτικές Αρχές.

5. Οι αποδέκτες της παρούσης θα πρέπει να την γνωστοποιήσουν με κάθε πρόσφορο μέσο στους χώρους ευθύνης τους (ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων, πινακίδες κ.λ.π.) και γενικότερα να προβούν στις ενέργειες που απορρέουν από την εφαρμογή της».
Πηγή: gnomionline.gr
Τέλος φόρμας

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΣΕΜΝΆ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
>